• Academi Busnes Gogledd Cymru

  NWBA icons

  Datblygu'ch busnes drwy hyfforddi

 • Datblygu’ch busnes

  • Angen sicrhau mantais gystadleuol?
  • Â'ch bryd ar ddatblygu syniadau newydd?
  • Yn awyddus i werthu mewn marchnadoedd newydd?

  Cysylltwch â'ch partner lleol

 • Llwyddiant Masnachol

  • Ydych chi'n Awyddus i Gynyddu Boddhad eich Cleientiaid?
  • Hybu Cynhyrchiant drwy Ddatblygu eich Pobl?
  • Atgyfnerthu eich Busnes drwy Farchnata?

  Cysylltwch â'ch partner lleol

 • Meithrin Doniau Ifanc

  • Ydych chi'n cyflogi pobl ifanc 18–30 oed sydd â'r potensial i fod yn rheolwyr?
  • Hoffech chi eu cadw a'u dyrchafu?
  • A fyddent yn elwa ar raglen hyfforddi bwrpasol a fyddai'n gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth?

  Dewch i wybod mwy am yr Academi Meithrin Doniau Ifanc

Yr Academi

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a’ch llwyddiant yn gynaliadwy. Gadewch i ni'ch helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth fusnes ac i greu rhaglen o sesiynau dysgu cryno a phenodol er mwyn i'ch busnes dyfu.

Mae'r prosiect arloesol hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn elwa ar ddoniau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Dyddiadau Holl ddyddiadau

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

05 Maw & 19 Maw 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-Sea
o £150 i fyny

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

05 Maw & 19 Maw 2019
Prifysgol Bangor
o £150 i fyny

Modiwl Cam 2: Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol

06 Maw & 13 Maw & 20 Maw
Prifysgol Bangor
o £150 i fyny

Modiwl Cam 2: Ffurfio Timau Llwyddiannus

12 Maw & 26 Maw
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
o £150 i fyny

Geirda

 • Ann Francis, Cambrian Credit Union

  Bu dilyn y cwrs Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA) gydag Academi Busnes Gogledd Cymru yn brofiad ardderchog. Ar ôl cyfnod o newid, bydd y cwrs yma'n rhoi cyfle i ni ganolbwyntio ar ein nod fel cwmni, ar beth rydyn ni'n ei wneud rŵan, ac ar sut rydyn ni'n mynd i ddechrau arni.

  Ann Francis, Cambrian Credit Union
 • Joanne Rudkin, Patchwork Traditional Food Company

  Mae tri ohonom yn dilyn y cwrs SBA, a hyd yn hyn mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio cyfnod o'r swyddfa'n edrych ar ein harferion busnes ac ar sut y gallwn, fel tîm rheoli newydd, symud y busnes yn ei flaen.

  Joanne Rudkin, Patchwork Traditional Food Company
 • Tim Jones, GeoBrio Consulting Ltd

  Mi wnes i wir fwynhau'r ddau ddiwrnod; mi ddysges i lawer o dechnegau defnyddiol. Mi fydda' i'n defnyddio'r rhain wrth baratoi i lansio cynnyrch newydd. Roedd y staff yn wybodus a chynhaliwyd y modiwl mewn amgylchedd hamddenol ond proffesiynol.

  Tim Jones, GeoBrio Consulting Ltd
 • Tom Smith, Window-Tint.co.uk

  Mi faswn i'n argymell yr NWBA i berchnogion busnesau eraill. Cost yr hyfforddiant cychwynnol oedd 150 punt, sy'n rhesymol iawn o ystyried safon yr hyfforddiant a'r mentora. Mae'n werth chweil ar gyfer menter fach neu ganolig sy'n awyddus i ehangu.

  Tom Smith, Window-Tint.co.uk
 • Martin Davis, Sports Wales National Outdoor Centre – Plas Menai

  Mae'r buddsoddi a wnaeth Academi Busnes Gogledd Cymru yn y cwrs hwn yn wych - cawsom nifer o diwtoriaid ac arbenigwyr yn cyflwyno pynciau fel Rheoli a Datblygu Pobl. Mae gan bob un ohonynt wybodaeth am y diwydiant a phrofiad ymarferol sy'n wirioneddol helpu i ddod â'r pynciau'n fyw.

  Martin Davis, Sports Wales National Outdoor Centre – Plas Menai
 • Andy Snook, Cartref Gofal Woodcroft

  Fel perchennog cartref gofal gyda 33 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ymunais ag Academi Busnes Gogledd Cymru oherwydd roeddwn eisiau gwybod a oeddem yn gwneud y pethau iawn i gynnal a datblygu'r busnes. Ydy'r cynlluniau sydd gennyf yn eu lle yn gadarn, ac a ydynt yn adlewyrchu fy ngwerthoedd a'm nodau?

  Andy Snook, Cartref Gofal Woodcroft
 • Rich Brady, Brady Global

  Rhoddodd y SBA y cyfle i mi gymryd cam yn ôl a gwir feddwl am y 5-10 mlynedd nesaf. Roedd y mentora a gynhwyswyd yn amhrisiadwy, ac mae'r gwaith academaidd yn sail ar gyfer cyfeiriad y busnes i'r dyfodol - gan ddechrau gydag ail-frandio a lansio Brady Global

  Rich Brady, Brady Global

Ymunwch â ni ar:

partner logos