Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

03 Gor & 17 Gor 2018
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
03 Gor & 17 Gor 2018
Prifysgol Bangor
03 Gor & 11 Gor 2018
Coleg Cambria, Llaneurgain
20 Gor & 27 Gor 2018
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
04 Med & 18 Med 2018
Prifysgol Bangor
11 Med & 25 Med 2018
Portmeirion, Castell Deudraeth
08 Hyd & 15 Hyd 2018
Coleg Cambria, Llaneurgain
09 Hyd & 23 Hyd 2018
Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-Sea
06 Tach & 11 Hyd 2018
Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-Sea
26 Tach & 03 Rhag 2018
Coleg Cambria, Llaneurgain

Modiwlau Cam 2

26 Meh 2018
Cyflwyniad i Arweinyddiaeth
Coleg Cambria, Llaneurgain
02 Gor & 09 Gor 2018
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
03 Gor & 10 Gor 2018
Sgiliau Cyfatherbu ym Maes Busnes
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
03 Gor & 10 Gor 2018
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
05 Gor & 12 Gor & 19 Gor 2018
Rheoli Prosiectau yn y Gweithle
Prifysgol Bangor
06 Gor & 13 Gor 2018
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
12 Gor 2018
Gwasanaeth Rhagorol i Gwsmeriad
Coleg Cambria, Llaneurgain
02 Aws 2018
Hanfodion Marchnata
Coleg Cambria, Llaneurgain
05 Med & 12 Med & 19 Med 2018
Rheoli Prosiectau yn y Gweithle
Prifysgol Bangor
11 Med & 18 Med 2018
Datblygu Syniadau Busnes ac Arloesi
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
partner logos