Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

03 Med & 17 Med 2019
Prifysgol Bangor
10 Med & 24 Med 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
08 Hyd & 22 Hyd 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Portmeirion
05 Tach & 19 Tach 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele

Modiwlau Cam 2

Mai - Awst 2019

Medi - Rhagfyr 2019

17 Med + 01 Hyd
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Grŵp Llandrillo Menai
19 Med + 26 Med + 03 Hyd
Cyllid i Reolwyr
Prifysgol Bangor
19 Med + 03 Hyd
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai
24 Med + 01 Hyd
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai
07 Hyd + 14 Hyd + 28 Hyd
Cyflwyniad i Gynaliadwyedd
Prifysgol Bangor
partner logos