Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru

Chwefror 6ed 2020 yng Nghanolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam,

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

11 Chwe & 25 Chwe 2020
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
11 Chwe & 25 Chwe 2020
Prifysgol Bangor
03 Maw & 17 Maw 2020
Grŵp Llandrillo Menai, Portmeirion
21 Ebr & 05 Mai 2020
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
05 Mai & 19 Mai 2020
Prifysgol Bangor
02 Meh & 16 Meh 2020
Grŵp Llandrillo Mena - lleoliad i'w gadarnhau

Modiwlau Cam 2

Ionawr - Ebrill 2020

16 Ion + 30 Ion
Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
30 Ion + 06 Chwe + 13 Chwe
Gweithredu Egwyddorion Rheoli Prosiectau
Prifysgol Bangor
04 Chwe + 11 Chwe
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
05 Chwe + 12 Chwe + 26 Chwe
Cyllid i Reolwyr
Prifysgol Bangor
06 Chwe + 27 Chwe
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni
27 Chwe + 05 Maw + 12 Maw
Rheoli Timau
Prifysgol Bangor
05 Maw + 12 Maw + 19 Maw + 26 Maw
Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol
Prifysgol Bangor
05 Maw + 19 Maw
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni
11 Maw + 18 Maw + 25 Maw
Prisio i Sicrhau Elw
Prifysgol Bangor
21 Ebr + 28 Ebr + 12 Mai
Cyfathrebu Integredig ym maes Marchnata
Prifysgol Bangor
22 Ebr + 29 Ebr + 06 Mai
Gweithredu Egwyddorion Rheoli Prosiectau
Prifysgol Bangor

Mai - Awst 2020

05 Mai + 19 Mai
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
06 Mai + 13 Mai + 20 Mai
Cyllid i Reolwyr
Prifysgol Bangor
11 Meh + 18 Meh + 25 Meh + 02 Gor
Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol
Prifysgol Bangor
partner logos