Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

02 Gor & 16 Gor 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Llandillo-yn-Rhos
10 Med & 24 Med 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Llandillo-yn-Rhos

Modiwlau Cam 2

Mai - Awst 2019

21 Meh + 28 Meh
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai ym Mhortmeirion

Medi - Rhagfyr 2019

10 Med + 24 Med
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
17 Med + 01 Hyd
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
30 Med + 14 Hyd
Gwasanaethau Cyfoes i Gwsmeriaid 
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
07 Hyd + 14 Hyd + 28 Hyd
Cyflwyniad i Gynaliadwyedd
Prifysgol Bangor
partner logos