Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

05 Mai & 19 Mai 2020
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
05 Mai & 19 Mai 2020
Prifysgol Bangor
02 Meh & 16 Meh 2020
Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni

Modiwlau Cam 2

Ionawr - Ebrill 2020

21 Ebr + 28 Ebr + 12 Mai
Cyfathrebu Integredig ym maes Marchnata
Prifysgol Bangor
22 Ebr + 29 Ebr + 06 Mai
Gweithredu Egwyddorion Rheoli Prosiectau
Prifysgol Bangor
22 Ebr + 29 Ebr + 06 Mai
Cyllid i Reolwyr
Prifysgol Bangor

Mai - Awst 2020

05 Mai + 19 Mai
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
13 Mai + 20 Mai + 03 Meh
Pricing for profit
Prifysgol Bangor
09 Meh + 16 Meh + 23 Meh + 30 Meh
Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol
Prifysgol Bangor
partner logos