Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

07 Mai & 21 Mai 2019
Grŵp Llandrillo Menai
07 Mai & 21 Mai 2019
Prifysgol Bangor
04 Meh & 18 Meh 2019
Grŵp Llandrillo Menai
11 Meh & 25 Meh 2019
Prifysgol Bangor
02 Gor & 16 Gor 2019
Grŵp Llandrillo Menai

Modiwlau Cam 2

Ionawr - Ebrill 2019

30 Ebr + 07 Mai
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos

Mai - Awst 2019

09 Mai + 16 Mai + 23 Mai
Rheoli Prosiectau yn y Gweithle
Prifysgol Bangor
13 Mai + 20 Mai + 03 Meh
Cyflwyniad i Gynaliadwyedd
Prifysgol Bangor
14 Mai + 28 Mai
Gwasanaethau i Gwsmeriaid 
Grŵp Llandrillo Menai
04 Meh + 11 Meh
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai
20 Meh + 27 Meh + 04 Gor
Rhoi Prosiectau ar waith yn Effeithiol
Prifysgol Bangor
21 Meh + 28 Meh
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai ym Mhortmeirion
partner logos