Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cyfarfod Aeloadau NWBA - Gwerth eich Cymuned Fusnes

Medi 27ain, 1yp ym Mharc Eirias.

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

05 Tach & 19 Tach 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele

Modiwlau Cam 2

Medi - Rhagfyr 2019

22 Hyd + 05 Tach
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai
31 Hyd + 07 Tach + 14 Tach
Gweithredu Egwyddorion Rheoli Prosiectau
Prifysgol Bangor
07 Tach + 21 Tach
Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
14 Tach + 28 Tach
Marchnata Busnes
Grŵp Llandrillo Menai, Abergele
partner logos