Dyddiadau i’r Dyddiadur

Buddsoddwch yn eich busnes drwy ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru ag achub ar y cyfle hwn i ariannu a chefnogi twf eich busnes. Isod ceir rhestr o raglenni a digwyddiadau'r Academi sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru gan un o'n sefydliadau partner:

Cam 1, Modiwl Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA)

05 Maw & 19 Maw 2019
Grŵp Llandrillo Menai, Rhos-on-Sea
05 Maw & 19 Maw 2019
Prifysgol Bangor
09 Ebr & 23 Ebr 2019
Grŵp Llandrillo Menai
07 Mai & 21 Mai 2019
Grŵp Llandrillo Menai
07 Mai & 21 Mai 2019
Prifysgol Bangor
04 Meh & 18 Meh 2019
Grŵp Llandrillo Menai

Modiwlau Cam 2

Ionawr - Ebrill 2019

06 Maw + 13 Maw + 20 Maw + 03 Ebr
Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol
Prifysgol Bangor
12 Maw + 26 Maw
Ffurfio Timau Llwyddiannus
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
14 Maw + 21 Maw + 28 Maw
Rhoi Prosiectau ar waith yn Effeithiol
Prifysgol Bangor
27 Maw + 03 Ebr + 10 Ebr
Rheoli Prosiectau yn y Gweithle
Prifysgol Bangor
30 Ebr + 07 Mai
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos

Mai - Awst 2019

09 Mai + 16 Mai + 23 Mai
Rhoi Prosiectau ar waith yn Effeithiol
Prifysgol Bangor
14 Mai + 28 Mai
Gwasanaeth i Gwsmeriad
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
09 Mai + 16 Mai + 23 Mai
Rhoi Prosiectau ar waith yn Effeithiol
Prifysgol Bangor
14 Mai + 28 Mai
Gwasanaeth i Gwsmeriad
Grŵp Llandrillo Menai, Llandrillo-yn-Rhos
partner logos