Pwy sy'n Gymwys a'r Gost

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a'ch llwyddiant yn gynaliadwy. Drwy drefnu rhaglen bwrpasol a hyblyg, sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer, gallwn eich helpu i wneud i'ch busnes dyfu.

A yw'ch busnes yn gymwys?

Bwriadwyd NWBA ar gyfer cwmnïau yng Ngogledd Cymru, sydd fel rheol yn cyflogi pedwar neu ragor, ac sydd ar fin dechrau ar gyfnod o dwf.⁠

Pwy gaiff fynychu?

Caiff arweinydd fynychu Cam 1, y Dadansoddi Busnes Strategol (SBA). Wedyn, gall unrhyw un sy'n cael ei gyflogi gan y cwmni ddilyn modiwlau Cam 2

Costau

Yn dibynnu ar faint eich busnes, diolch i nawdd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gallech dderbyn gostyngiad o hyd at 70% ar gost yr hyfforddiant pwrpasol hwn.

Dyma'r pris gostyngol fesul modiwl yn ôl nifer y cyfranogwyr:

Micro/Back <49 aelod o staff:
£150
Canolig 50-249 aelod o staff:
£200
Mawr >250 aelod o :
£250
partner logos